Въпрос:

Кое от долуизброените НЕ Е индикатор за парацентеза?

  1. Парацентезата е първи диагностичен тест при наличие на проникваща абдоминална травма
  2. Працентезата се ползва за установяване на етиологията на спонтанен бактериален перитонит
  3. Парацентезата е и терапевтична мярка при наличие на  асцит с диспнея
  4. Парацентезата се ползва за установяване на асцит-ната етиология

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - парацентезата НЕ Е първи диагностичен тест при наличие на абдоминална травма

  • FAST ехографският скрининг е първи диагностичен тест и при проникваща абдоминална травма

 

  • Диагностичният перитонеален лаваж  се ползва само при селектирани пациенти с  проникваща абдоминаллна травма
  • Параяцентезата  се ползва и за установяване на етиологията на новопоявил се асцит