въпрос:

Коя от следните находки може да бъде установена при 40 годишна пациентка страдаща от склеродерма?

  1. Пролиферативен гломеруллонефрит
  2. CREST синдром
  3. Маларно пиперувидно зачервяване
  4. Ахаллазия

Отговор и обяснения:

Верният отговор е № 2 - CREST синдром

  • Реналната патология, която се асоциира със склеродерма включва:  микроваскуларен васкулит (хиперплластична атеросклероза) на гломерулите  и артериолите
  • CREST синдрома отразява и прототипна презентация: Кациноза/Рейно феномен/Езофагиален дисмотилитет/Склеродактилия и Телангиектазии
  • Маларното пеперувидно зачервяване е   характерно за системния лупус еритематодес. СКлеродермата се асоциира с кожна атрофия и тъканно подуване, което започва от пръстите на крайниците и постепенно се разпространява навсякъде вкл.по лицето
  • Склеродермата се асоциира с дисфагия за течни и твърди храни, поради намалена/липсваща перисталтика в долните 2/3 от хранопровода, където гладката мускулатура е заменена от колаген