Въпрос:

Коя от следните терапевтични  опции НЕ Е СЪВРЕМЕННО лечение при  пациентите със сквамозно клетъчен  карцином в основата на езика?

  1. Външна  радиотерапия
  2. Хирургична резекция
  3. Химиотерапия самостоятелно
  4. Брахитерапия

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №3 - химиотерапия  самостоятелно

  • Сквамозно клетъчният карцином в основата на езика не реагира на химиотерапия самостоятелно
  • Ето защо тя не се препоръчва като единствена терапевтична мярка, независимо от стадия на тумора