Въпрос:

Кой от следните кръвосъсирващи фактори не е вит. К зависим?

  1. I
  2. II
  3. VII
  4. Х

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 -  I-ви фактор не зависи от вит К