Въпрос:

Билатерална фациална парализа, придружена от треска, зачервявания по кожата и артралгии   е сугестивна за следната инфекция?

  1. ХИВ
  2. Микобактериум авум
  3. Сифилис
  4. Ламска болест

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №4 - Лаймскаа болест

  • Еритема мигранс е характерно зачервяване асоциирано с  наличието на  Лаймска болест
  • Първоначалната инфекция се инициира от  ухапване от кърлеж, като Борелия се разпространява хематогенно и се развиват: пирексия, мигриращ артрит, главоболие и аденопатия
  • Късните манифестации на заболяването могат да заангажират сърцето, ставите и/или нервната система
  • Най-честата неврологична манифестация на Лаймската болест е фациалната парализа, която не се  повлиява от кортикостероиди  и е билатерална в 25% отслучаите