Печат
Посещения: 458

Въпрос:

Пациент с алкохолна чернодробна цироза се нуждае  от хирургична интервенция и преливане на свежо замразена плазма. Кога трябва да се извърши манипулацията?

  1. Вечерта преди операцията
  2. Един ден  преди операцията
  3. Когато е  установено, че се нуждае от  операция
  4. Интраоперативно

Отговор и обяснения:

Верният отговор  е №4 - интраоперативно