Въпрос:

Пациент с алкохолна чернодробна цироза се нуждае  от хирургична интервенция и преливане на свежо замразена плазма. Кога трябва да се извърши манипулацията?

  1. Вечерта преди операцията
  2. Един ден  преди операцията
  3. Когато е  установено, че се нуждае от  операция
  4. Интраоперативно

Отговор и обяснения:

Верният отговор  е №4 - интраоперативно

  • Преливането на прясно замразена плазма е показано при пациенти, които имат дефицит на коагулационни фактори  и/или активно кървене, както и  на пациенти, които ще са  подложени на хирергична интервенция
  • Прясно замразената плазма не е  обемозаместител
  • Прясно замразената плазма не съдържа формените  елементи на кръвта
  • Прясно замразената плазма трябва да е АВО съвместима, но резусфактора тук не е  от значение