Въпрос:

Кое от долните твърдения относно дисекацията на аневризма на абдоминалната аорта не е верно?

  1. Норммалната обзорна графия на гръдният кош не може да отхвърли дисекацията
  2. Може да има изместване на хранопровода
  3. Антеградната аортна дисекация по-често засяга дясната обща илиачна артерия
  4. Дисекацията може да е безболезнена

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №3 - антиградната аортна дисекация по-често засяга десната обща илиачна артерия

Безболезнена дисекация на абдоминалната аорта се наблюдава при 1-4%. от пациентите с тази патология. 

Антеградната дисекация на абдоминалната аорта. обикновено въвлича лявата ренална и лявата илиачна артерии.