Въпрос:

Кое образно изследване е най-сензитивно при диагностиката на първичния карциноид?

  1. КТ/ЯМР
  2. MIBG скенера
  3. Октеотидна сцинтиграфия
  4. FDG PET скенера

Отговор и обяснения:

Верният отговор е № 3 - октреотидната сцинтиграфия

Карциноидните тумори са бенингнени или нискостепенни малегнени лезии, които са високо васкулизирани и ендокринологично активни. Тяхната локализация е или в гастроинтестиналният тракт или в респираторният тракт на пациентът.

Метастатичните лезии се виждат най-добре с КТ/ЯМР чрез използването на мултифазни техники. Първичните лезии могат да се визуализират добре чрез използването на детайлизирани техники, като напр. КТ ентерография, но най-добре се установяват чрез използване на нуклеарни методи. MIBG представлява структурен аналог на норадреналин и йод-123 маркиран MIBG може да установи наличието на феохромоцитом и карциноидни тумори. MIBG скенера е по-добър метод отколкото КТ за установяването на бронхиални и тимусни карциноиди.

In-131 маркирани соматостатинов аналог октеотид (пентетреотид) също може да установи наличието на карциноидни тумори с диагносична сензитивност от близо 90%.

FDG PET скенера е по-малко сензитивен, но F-18 DOPA PET скенера е техника, чиято сензитивност и специфичност тепърва се установява в момента.