Въпрос:

Кой е най-честият симптом при пациентите с отворено ъглова глаукома?

  1. Фотофобия
  2. Болка в окото
  3. Загуба на зрението
  4. Нистагъм

Отговор и обяснения:

Верният отговор е № 3 - загуба на зрението

Периферната загуба на зрението е най-честият симптом при отворено ъгловата глаукома.

При отворено ъгловата глаукома обикновено няма наличен болков синдром.