Въпрос:

При 65 годишна пациентка са се развили твърди костни свръхразраствания в областта на проксималните интерфалангиални стави на средният пръст на лявата й ръка. Какво е заболяването при нея?

  1. Ревматоиден артрит
  2. Астеоартрит
  3. Псориатичен артрит
  4. Подагра

Отговор и обяснения:

Верният отговор е № 2 - остеоартрит

Възлите на Bouchard представлява твърди костни подувания на проксималните интерфалангиални стави и се наблюдават при наличие на остеоартрит.

Възлите на Bouchard се причиняват от калциеви наслагания върху ставната капсула.

Възлите на Хеберден също се наблюдават в областта на дисталните интерфалангиални стави.