Въпрос

Кое от следните твърдения относно токсичният шоков синдром не е верно?

  1. Рано в хода на патологията е показано приложението на антибиотици
  2. Стафилококи TTS причиняват по-голям морталитет отколкото стрептококи TSS
  3. Премахването на източника на инфекция е важна терапевтична мярка
  4. Треска, зачервяване, диария, десквамация и мултиорганно засагяне могат да бъдат клиничната презентация на токсичният шоков синдром

Отговор и обяснения

Верният отговор е №2 - твърдението не е верно!