Въпрос

Кой е най-честият път за трансмитиране на инфекцията причинена от вируса на хепатит С:

  1. Факално-орален път
  2. Парентерален път
  3. Сексуален път
  4. Всички отговори са верни

ОТГОВОР И ОБЯСНЕНИЯ

Верният отговор е №2 - парентералният път!

Най-честият път за трансмитиране на хепатит С вирусната инфекция е парентералният.

По-рядко хепатит С инфекцията може да се трансмитира по сексуален път.

Не се трансмитира фекално-орално, така най-често се трансмитира хепатит А вирусната инфекция, а също и хепатит Е вирусната инфекция.