Хипотермия

Системната хипотермия е редукция на вътрешната телесна температура (ректално измерена) под 35 градуса Целзий. За диагностични цели тук не се ползва измерване на орална, отологична или аксиларна температура.

Редукцията на вътрешната телесна температура под 32 градуса Целзий налага извършването на ресукцитационни действия.

Рискови фактори

·         Захарен диабет и\или други ендокринни дисфункции (хипопитуитъризъм, хипотиреоидизъм или адренална недостатъчност)

·         Ренални\хепатални дисфункции

·         Психиатрични заболявания

·         Лоша нутриция

·         Лош начин на живот

·         Неадекватно облекло, застоялп начин на живот

·         Приложение на антипиретици (фармакологичен ефект)

·         Сепсис, инфекции респ.септичен шок

·         Хипогликемия

Случайна хипотермия може да се наблюдава инцидентно при хоспитализирани пациенти поради:

·         Пролонгирана постоперативна хипотермия

·         Бързо приложение на интравенозни инфузии

·         Пролонгиран престой на болния в операционните зали

Клинично представяне

·         Тахипнея

·         Тахикардия

·         Хипертония

·         Повишена саливация

·         Апатия

·         Промяна в менталния статус на пациента – кома при спад на вътрешната температура под 30 градуса Целзий

Лабораторни изследвания

·         Перифера кръвна картина с диференциално броене

·         Протромбиново време

·         Парциално тромбопластиново време

·         Серумни електролити

·         Серумна урея и креатинин

·         Чернодробен панел

·         Серумна амилаза

·         Серумна глукоза

·         рН на кръвта

·         Артериални кръвни газове

·         Пълен анализ на урината

Други изследвания

·         Електрокардиограма – наблюдават се вълни на Обсон (позитивно отклонение в терминалната част на камерния комплекс, най-добре видени във ІІ, V5\V6)

Лечение на хипотермия

·         Целта е възстановяване на сърдечно съдовата функция и нормализиране на кръвните параметри вкл.кислородната сатурация

·         Терапията започва с приложение на кослородотерапия и корекция на алкално киселинното равновесие и кръвната захар на пациента

·         Прилага се венозно и Калциев Глюконат (ампула и половина на 70 килограмов пациент)