Active Image

          

         Фибромиалгията се характеризира с хронична болка по цялото тяло и особено по краката. Другите особености включват: обща умора, депресия, повишено общо безпокойство, проблеми със съня, главоболие или мигрена, проблеми с изпразването на червата, дифузна абдоминална болка и често уриниране.

Ултимативната терапевтична цел е пациентът да получи максимално облекчение от симптомите на болестта, като основната насока е овладяването на болката и депресията.

         Единственото досега одобрено лекарство за болестта е антиконвулсанта Pregabalin (Lyrica, Pfizer). Препаратът е структурен дериват на GABA. In vitro редуцира калций зависимия излив на няколко невротрансмитера вероятно чрез модифициране функцията на калциевите канали. Досегашните му показания бяха за лечение на невропатична диабетна болка, постхерпесна невралгия и парциални гърчове. Терапията на фибромиалгията с този препарат започва в доза 50 мг дневно, всяка седмица дозата се увеличава със 100 мг, до достигане на дневна доза от 300-450 мг.

         Останалите терапии са симптоматични.

Аналгезия

·         Нестероидни противовъзпалителни препарати. Това са препарати на избор за лечение на болката. Избирането на определен представител често е емпирично Ибупрофен се полза в педиатрията при пациенти над 6 месечна възраст, а Напроксен при малки деца над 2 годишна възраст.

·         Ненаркотични аналгетици

o        Ацетаминофен се ползва често в доза 1.5-4 грама дневно. Някои клиницисти ползват комбинацията от парацетамол и трамадол поради синергичния аналгетичен ефект.

·         Скелетно мускулни релаксанти

o        Cyclobenzaprine в доза 10 мг 3 пъти дневно

·         Антидепресанти

o        Инхибиторите на обратното поемане на серотонин и норепинефрин дават обещаващи резултати за купиране на болката в сравнение с другите антидепресанти

§         Duloxetin (Дулоксетин) в дневна доза 20-60 мг

§         Venlafaxin (Веналфаксин) –3 х 50 мг дневно  

o        Три циклични

§         Амитриптилин в начална дневна доза 2 х 10 мг, която постепенно се увеличава до 50 мг 2-3 пъти дневно

o        Инхибитори на обратното поемане на серотонин (SSRI)

§         Fluoxetine (Флуоксетин) - дневна доза от 20-40 мг

§         Citalopram (Циталопрам) – дневна доза 20-40 мг

·         Комбинирана терапия с трициклични антидепресанти и SSRI

·         Антиконвулсанти

o        Gabapentin (Габапентин) е ефективен за лечение на болка асоциирана с депресия и повишено общо безпокойство. Терапията при част от пациентите започва в дневна доза 100 мг, дозата се увеличава постепенно с 300 мг седмично до дневна доза от 600 мг.

o        Topiramate (Топирамат) има широк спектър на антиепилептична активност. Началната доза е 2-3 мг/кг дневно орално, дозата се увеличава с  2-3 мг/кг през 3-4 дни до поддържаща доза от 15-20 мг/кг дневно.

·         Допълнителна терапия – анксиолитици

o        Alprazolam (Алпразолам) (ефекта му се медиира и чрез GABA рецепторната система). Дневната доза е 0.25-0.5 мг 2-3 пъти дневно за непродължителен период от време.

o        Clonazepam (Клоназепам) супресира мускулните контракции чрез инхибиране на GABA невротрансмисията и други инхибиторни трансмитери. Има дълъг полу живот 25-100 часа. Първоначалната доза е 0.5 мг през 8 часа, тя постепенно се увеличава с 0.5-1 мг през 3 дни до дневна доза 0.05-0.2 мг/кг, но не повече от 20 мг дневно.

o        Trazodone (Тразодон) е полезна алтернатива за подобряване на съня и лечение на безпокойството и паник атаките асоциирани с фибромиалгия. Антагонизира 5-НТ2 рецепторите и инхибира обратното поемане на 5-НТ. Първоначалната доза е 50 мг дневно, която през 3 дни се увеличава с 50 мг до достигане на средна доза от 300 мг дневно. След като бъде постигнат адекватен резултат дозата може да се намали постепенно до минимално необходимата за поддържане на ефекта.

Обща умора

Ползват се: (1) Modafinil (Модафинил) в дневна доза 100-200 мг; (2) SSRI или (3) Methylphenidate  (Метилфенидат) в дневна доза 20-30 мг

         Безсъние

         Стандартните сънотворни рядко са от полза при фибромиалгия. По-често се ползват Амитриптилин и Тразодон.

         Депресия

         Предпочитание се дава на двойните блокери на обратното поемане на серотонин и норадреналин. SSRI не се ползват системно при фибромиалгия.

         Други терапии: (1) акупунктура; (2) физиотерапия (масаж, топли процедури); (3) mind-body терапия; (4) кардиоваскуларен фитнес