Active Image

          Терапията на дерматомиозита включва както общи мерки така и мерки за контрол на мускулното и кожното заболяване.

          В допълнение някои пациенти могат да имат нужда от лечение на другите системни манифестации или компликации.

 • Общи мерки

  • Почивката на легло е от полза за пациентите с тежко мускулно възпаление

  • При пациенти с тежка мускулна слабост е необходимо да се назначи физиотерапия с цел профилактика на контрактурите

  • При пациентите с дисфагия след нахранване не трябва да лягат на легло, за да се предотврати аспирацията и пневмонита

 • Лечение на мускулното заболяване

  • Главната терапия на мускулното заболяване е системния прием на кортикостероиди. Традиционно се ползва преднизолон в доза 1-2 мг/кг/дневно, дозата се намаля постепенно, за да се избегне рецидив на болестта

  • Поради това, че много пациенти развиват стероид зависими странични реакции, много клиницисти препоръчват ползването на имуносупресивни или цитотоксични препарати още в ранния курс на болестта. Най-голям опит има с Метотрексат, но се ползват и Азатиоприн и Мофетил микофенолат. Циклофосфамид е ползван при тежки случаи, но резултатите са разочароващи.

  • Ако горната терапия се провали се ползва месечна висока доза от имуноглобулин в продължение на 6 месеца – ползата е временна и не много продължителна

  • Последните изследвания подсказват, че Ритуксимаб може да е ефективен при дерматомиозит

 • Лечение на кожното заболяване

  • Трябва да се установи дали пациентът е фотосензитивен и да се предпише избягване на слънчевите лъчи или ползване на слънце предпазни кремове с голям UV филтър

  • Hydroxychloroquine и chloroquine са от полза, обаче 20% от пациентите развиват лекарствени ерупции

  • Метотрексат, Sirolimus и Mycophenolate mofetil се ползват при някои пациенти с успех

  • Венозния имуноглобулин е от полза и тук – чисти кожните лезии

 • Калциноза

  • Това усложнение на болестта засяга деца и подрастващи

  • Някои клиницисти считат, че ранното агресивно лечение на миозита може да предотврати тази компликация

  • Възможни са спонтанни ремисии на калцинозата, които могат да продължат и години

  • Използването на Дилтиазем в дневна доза 240 мг разпределена в 2 равнодозови приема води до постепенно резорбиране на калцинозата при малък брой пациенти