Active Image

Плеврита е възпаление на париеталната плевра, което има за последица поява на типична болка наречена плеврилтна, която е ключова особеност на плеврита.

 

          Неочакваната гръдна болка е доминиращия симптом при плеврита.

 

          Причини за плевритната болка могат да бъдат както венигнени (само лимитиращи се състояния) така и животозастрашаващи болести като Men’s health пулмонален емболизъм (5 до 25% от пациентите с плевритна болка в центровете за спешна помощ имат белодробен тромбоемболизъм), другите приничини са: пневмония, перикардит, миокарден инфаркт и пневмоторакс.

 

          След като бъдат отхвърлени: белодробен емболизъм, миокарден инфаркт, пневмоторакс, перикардит и пневмония се преминава към другите причини за плеврална болка:

 

Ø       Сърдечни причини: синдром на кардиалната увреда, синдром на пост миокардния инфаркт (Dressler's syndrome) и посткардиомиотомия (посткомисуротомия синдром)

 

Ø       Токсична експозиция: асбестоза и лекарства като amiodarone, bleomycin, bromocriptine, cyclophosphamide, methotrexate, methysergide, minoxidil, mitomycin, oxyprenolol, practolol, procarbazine и склеротерапевтици вкл.лекарства, които могат да предизвикат лупус плеврит като hydralazine, procainamide и quinidine.

 

Ø       Гастроинтестинални случаи: инфламаторно чревно заболяване и спонтанен бактериален плеврит.

 

Ø       Генетични причини: фамилна средиземноморска треска

 

Ø       Хематологични-онкологични причини: малингитет и сърповидно клетъчна анемия

 

Ø       Инфекциозни случаи: вирусни (adenovirus, Coxsackie viruses, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, influenza, заушка, Parainfluenza и respiratory syncytial virus), бактериални (туберкулоза) и паразитни (амебиаза и парагронимиаза)

 

Ø       Ренални причини: ХБН или ренална капсулна хематома

 

Ø       Инфламаторно реактивни причини: еозинофилен плеврит

 

Ø       Ревматологични причини: лупус плеврит, ревматоиден плеврит и синдром на Sjögren

 

Най-често се касае за вирусен плеврит. Пулмонарен емболизъм обаче трябва да се подозира при всички пациенти с плевритна болка.

 

Терапията на плеврита зависи от причината, но неизбежна част от не е обезболяването чрез използване на НСПС вкл.при пациенти с пост сърдечен синдром на нараненото сърце.

 

Оралните кортикостероиди се ползват при пациенти, които не толерират или са резистентни към действието на НСПС. Оралните кортикострероиди се препоръчват на пациентите с плеврит вторичен на лупус, но са почти без ефект при ревматоидния плеврит.

 

Поради това, че ТБЦ плеврита е асоцииран с възпаление и фиброза ролята на системните кортикостероиди при лечението на това страдание е противоречива.

 

Ако има плеврален излив (малигнен или не) той се лекува по съответния начин