Active Image

Цели на терапията

Ø       Да забави или спре прогресията на деструкцията и фиброзата

Ø       Да запази белодробната функция

Ø       Ако е възможно да излекува подлежащото заболяване

Хоспитализация при данни за инфекция или пневмоторакс

Терапията е ефективна само при 20% от пациентите.

Ако причината за болестта е лекарство то се спира.

Спира се и тютюнопушенето.

На всички пациенти се прилага пневмококови и противогрипни ваксини.

Терапията започва със стандартна доза кортикостероиди (0.5-1 мг/кг/дневно преднизолонов еквивалент), при пациенти които се повлияват добре може да се добави Циклофосфамид или азатиоприн в стандартни дози.

Колагенозни регенератори при нужда >> Едромед.

От химиотерапевтиците за системна употреба аз предпочитам респираторните хинолони (Таваник или Авелокс).