Терапевтични цели

 Бърза диагностика на исхемичният инсулт.

 Лечение и профилактика на компликациите.

 Рехабилитация при нужда.

 Минимизиране риска от развитие на реинсулт.

 Незабавни действия

 Уверявама се, че оксигенацията, вентилацията и циркулацията на пациентът са стабилни.

 Дава се кислород ако сатурацията е под 94%.

 Лекува се хипер (с инсулин) или хипогликемията (с глюкоза).

 Мониторира се кръвното налягане: целта е систолно под 185, а диастолно под 105.

 Компютърна томография без контраст по спешност.

 Лекува се повишената температура.

 Контрол върху предсърдното мъждене вкл. и чрез адекватна антикоагулация.

 Терапевтични възможности

 Терапия на първи избор, ако няма противопоказания е тромболитичната, аналогично на извършваната при остър коронарен синдром. Алтеплаза в доза до 90 мг дадени в продължение на 60 минути. 10% от началната доза може да бъде дадена като болус в продължение на 1 минута. Противопоказанията включват: (1) хиперчувствителност към препаратът или компонентите на лекарствената форма; (2) интракраниална хеморагия; (3) положителна анамнеза за скорошна (2 месеца назад) интракраниална травма или прекарана хирургична операция; (4) интракраниална неоплазма, малформация или аневризма; (5) коагулопатии; (6) тежкостепенна неконтролирана хипертония; (7) гърчова симптоматика при манифестирането на исхемичния инсулт.

 Терапията със съдоразширяващи препарати е лечение от 2-ри порядък.

 Ако хипертонията изисква лечение терапия на първи избор е използването на Лабеталол (в доза 5-20 мг дадени в продължение на 2 минути), а терапия на втори избор е ползването на натриев нитропрусид (0.5-8 гами/кг/минута). Лабеталол може да влоши наличната сърдечна недостатъчност, да маскира симптомите на хипертиреоидизъм или хипогликемия, а също така приема на препаратът не трябва да се преустановява изведнъж. Трябва да се ползва внимателно едновременно с общи анестетици, които имат кардиодепресивен ефект, може също така да причине хепатална увреда. Противопоказанията за ползване на Лабеталол са: (1) синусова брадикардия; (2) АV блок І степен и по голям; (3) свърчувствителност към Лабеталол; (4) кардиогенен шок; (5) хипотония; (6) синдром на болния синусов възел; (7) бронхиална астма; (8) метаболитна ацидоза.

 Каротидната ендартериоектомия се ползва сравнително рядко все още.

 Антиагреганти като Клопидогрел (75 мг дневно), Аспирин (80-325 мг дневно) или Дипиридамол (3 х 75 мг дневно дадени на гладно) се ползват и като част от първоначалната терапия така и за предотвратяване на нов инсулт.

 Антикоагуланти (Синтром – 3 дни по 4 мг, после дозата се наглася в зависимост от стойностите на протромбиновото време) се ползват за предотвратяване на нов инсулт при пациенти с предсърдно мъждене и други сърдечни заболявания генериращи тромби, но антикоагулацията е противопоказана при наличие или съмнение на септични емболи.

 Хепарин (5000 единици на 8 – 12 часа) или нискомолекулярни хепарини могат да се ползват с цел профилактика на белодробен тромбоемболизъм или дълбоки венозни тромбози, те могат да се дават едновременно с аспирин. Орална антикоагулация се инициира на фона на хепаринова терапия също и в началото на 3-ят ден от приема на Синтром, конкоминантния прием на хепарините се преустановява. Хепарин взаимодейства с АСЕ инхибиторите и АІІ блокерите (описност от хиперкалемия), орилните антикоагуланти (пролонгирано протромбиново време), Клопидогрел (опасност от хеморагии), Дипиридамол (повишен антикоагулаторен ефект), нестероидни противовъзпалителни препарати (повишена опасност от къревене). Противопоказанията за хепариновата терапия са: (1) свръхчувствителност към хепарин; (2) тежка тромбоципотения; (3) активно кървене. Има доказателства, че нискомолекуларните хепарани са по ефективни за профилактични цели при исхемичен инсулт отколкото хепарина.

 Физикална терапия при необходимост.

 Перли за практиката

 Повечето инсулти, но не всички са исхемични при това тромболитици, антикоагуланти и антиагреганти не се дават докато не се извърши компютърна томография.

 При пациенти където фибринолизата е невъзможна или недостъпна ранното приложение на Аспирин и показано.

 Не се препоръчва даването на венозен хепаринов болус.

 Синтром е показана и при исхемичен емболичен инсулт с произход на емболите от каротидните артерии.

 Никога

 Не правете тромболитична терапия при пациенти под 18 и над 80 годишна възраст !

 Не правете тромболитична терапия при наличие на противопоказания за ивзършването й !!