Active Image

          Ключови думи: crystal-induced nephropathy, increase in renal calcium content, chemical nephrocalcinosis, microscopic nephrocalcinosis, macroscopic nephrocalcinosis, hypercalcemic nephropathy, medullary nephrocalcinosis

 

 • Лечение на хипер калциемичната нефопатия

  • Лекува се причината за развитието на хиперкалциемията

  • Необходима е адекватна хидратация на пациентът като протективна мярка за бъбреците

  • Другите терапии включват: (1) паратиреоид ектомия за коригиране на хиперпаратиреоидизма; (2) химиотерапия за лечение на остеолитичните малигнености; (3) стероиди, целулозни деривати (Calcibind 3 х 5 грама по време на хранене) или препарати намалящи синтезата на витамин Д3 (Reducto 3-5 табл.дневно) за намаляне на калциевата абсорбция; (4) тиазидни диуретици за намаляне на реналната калциева екскреция (Hydrochlorothiazide 25-100 мг орално веднъж дневно); (5) за инхибиране на костната резорбция: Plicamycin (Mithramycin 25 или 50 microgram/kg iv); бифосфонати (дозировките на препарати са дадени при “Спешни състояния/Хиперкалциемия” или калцитонин

 • Лечение на макроскопската нефролитиаза

  • Общите мерки включват рестрикция приема на калций и натрий, приложение на тиазидни диуретици.

  • Алопуринол (300 мг дневно) се прилага при хиперурикемичните състояния

  • Опити за разтваряне на конкрементите чрез пер орална терапия

   • Магнезиев цитрат
   • Конкрементите състоящи се от пикочна киселина се разтварят чрез поддържане на рН на урината между 6.3-6.8. Ползва се Piprazin по 1 кафена лъжичка 2-6 пъти дневно или Soluran дозира се в зависимост от желаното ниво за поддържане на уринното рН

   • Ползват се различни билки вкл.комбинации с променлив успех

  • При пациенти с тип І хипероксалурия приложението на високи дози pyridoxine може да намали оксалатната продукция (първоначално 1 грам бавно венозно, последвани от 10-20 мг/дневно в продължение на 2-3 седмици, после дозата се намаля до 1.5-3 мг дневно)

  • Приложението на магнезий при магнезий губеща нефропатия е от полза

  • Натриев или калиев цитрат трябва да бъдат ползвани при пациенти с дистална ренална тубулна ацидоза, защото увеличават урининя цитрат и редуцират уринната екскреция на калций

Хирургично лечение: ползва се при терапията на ренални камъни предизвикващи обструкция и които не могат да бъдат елиминирани по друг начин. Ползват се: перкутанна нефролитотомия, лазерна литотрипсия и шокова литотрипсия. Паратиреоид ектомията се ползва за лечение на хиперпаратиреоидизма.