Печат
Посещения: 451

Простатна хиперплазия

Характеристика на патологията

Клинично  представяне на бенигнената  простатна хиперплазия

Лабораторни изследвания при  простатна хиперплазия

 Диференциална диагноза на уринната ретенция

Лечение  на простатната хиперплазия

Фармакотерапия - общи принципи

Периферни алфа-адренегични блокери

Алфа-редуктазни инхибитори

Фитотерапия  при простатна хиперплазия

Хирургични интервенции  при  простатна хиперплазия