Простатна хиперплазия

Характеристика на патологията

 • Наблюдава се при около 30% от мъжете над 50 год.възраст и при над 80%от мъжете над 70 години
 • Касае се за хиперплазия на нормаллната простатна тъкан - както гландуларна така и на  стромалните клетки
  • Увеличеният размер на простатната жлеза охарактеризира патологията на бенигнената простатна хиперплазия
  • Гладкомускулната капсула около простатната жлеза компресира  хиперплазиралата жлеза  и компресира динамичните компоненти на жлезата
 • Често хипертрофиралата  простата съдържа и неопластични островчета, но на практика неоплазия не се развива, а тази находка  се установява само при аутопсии
 • Бенигнената простатна хиперплазия засягапредимно централната част на простатата, докато 2/3 от  простатните неоплазии засягат периферните части на жлезата
 • Прибенигнената простатна хиперплазия може да има евентуално увеличение на простат специфичния антиген, но в 95%  от случаите  той  не  по-висок от 10

Клинично  представяне на бенигнената  простатна хиперплазия

 • Най-общо казано симптоматиката се  проявява като раздразненост на долния уринарен тракт
  • Уринна обструкция
  • Редуциран обем на  отделяната урина
  • Развитие на простатит
  • Чести уринарни  инфекции
  • Сексуалната дисфункция не е често наблюдавана при  бенигнената простатна хиперплазия
 • Уринна обструкция
  • Чувство за неудовлетвореност след микцията, дискомфорт
  • При тежкостепенна уринна  ретенция - болка в слабините след  уриниране, обструктивна нефропатия
  • Лекостепенно паране  в ретера след и по време на уринирането
 • Намален обем на отделяната урина
  • Нормално се  отделят около и над 20 кубически сантиметра  урина/секунда
  • При лекостепенна простатнахиперплазия се отделят  15-20 куб.ст.урина/сек
  • При  средно тежка простатна обструкция се отделят около 10-15 куб ст  урина/сек
  • При тежка простатнахиперплазия - под  10 куб.ст.урина/сек
 • Увеличена честота на уринарните инфекции с или без стриктури на уретера

Лабораторни изследвания при  простатна хиперплазия

 • Остатъчен  уринен обем
  • Лекостепенна простана хиперплазия - 150-300 мл  урина
  • Тежокостепенна простатна хиперплазия - над 350 мл урина
 • Анализ  на урината - евент.данни за инфекция
 • Изследване на реналната функция - евент.данни за обструктивна уропатия
 • Простат специфичен антиген
  • Най-често стойностите му са в рамките на  4-10
  • По-високи нива  се установяват при простатната неоплазия
  • Простат специфичният антиген  е от по-малка полза  за установяването  на простатната неоплазия при пациенти с  простатна хипертрофия
 • Простатна биопсия
  • Обобщено казано тя се  налага  да се извърши при всички пациенти с простатна хиперплазия, за да се елиминира възможността за наличие на   простатен аденокарцином
  • Повишените нива  на алфаметила-коензим-А  рацемаза-та в  тъканнта от простатната биопсия позволява да се разграничи простатния карцином от простатната хиперплазия

 Диференциална диагноза на уринната ретенция

 •  Захарен диабет - при лошо контролирано  заболяване съчетано с лоши контракции на пикочният  мехур
 • Неврогенен пикочен мехур
 • Рак на пикочният мехур - има често рецидивиращи хематурии
 • Прием на антихолинергични  лекарства
 • Уретрални стриктури

Лечение  на простатната хиперплазия

Фармакотерапия - общи принципи

 • Периферни алфа-адренергични  блокери
 • Алфа -  редуктазни инхибитори
 • Комбинации от горните  два  лекарствени класа
 • Екстракт от Saw Palmetto
 • Екстракт от Африканска синя лива - Pygeum africanum
 • Употреба на антагонисти на гонадотропин  релизинг хормона
 • Анти-андрогени  - не се използват често в практиката

Периферни алфа-адренегични блокери

 • Този клас препарати релаксират мускулатурата около главата на пикочният мехур, което подобрява уринния  поток много бързо
 • Могат обаче да  предизвикат хипотония/ортостаза поради, което се  приемат само вечер  преди  лягане
 • Алфа-блокерите  не  повлияват еволюцията на  простатната хиперплазия
 • Terazozin и Doxazozin се приемат в доза  1-2 мг/дневно
 • Tamsulozin е алфа-1 специфичен блокер, който предизвиква минимална хипотония и се приема в доза0.4-0.8мг/дневно  еднократно
 • Alfuzosin се приема в доза 10 мг след всяко хранене
 • Най-честите странични реакции на този клас препарати са:  ортостатична хипотония,  тахикардия, еякулаторни дисфункции
 • Комбинираното приложение на Доказозин  + Финастерид  повлиява благоприятно прогресията на простатната хиперплазия
 • Не се  препоръчва употребата на Празозин за лечение  на простатна хиперплазия

Алфа-редуктазни инхибитори

 • Finasterid представлява компетитивен 2.5-алфа-редуктаза-инхибитор
  • Леко до средно ефективен при 30-50% от пациентите след 3-6 месеца редовен прием
  • Колкото по-голям е обема на простатата толкова по ефективен е препаратът
  • Предотвратява извършването на хирургична операция на простата при около 50% от пациентите
  • Препаратът редуцира серумния дихидротестостерон с около 70%
  • Често се ползва в комбинация с алфа-блокери предимно Доксазозин поради по-голямата ефективност на комбинацията и относно   забавяне  прогреса на простатната хиперплазия
  • Странични реакции: намаление на  либидото и сексуални дисфункции
  • Дневната доза е 5 мг 1-2 пъти
 • Dutasteride
  • Представлява компетитивен инхибитор на тип 1 и тип 2.5 алфа редуктазите
  • Бърз начален ефект - увеличава уринният поток в рамките на 1 месец от началото на приложението му
  • Редуцира обструктивните симптоми в първите 6 месеца  от  началото на  приложението му
  • Редуцира обема на простатната жлеза  с 25% приблизително инуждата от хирургична операция  при около 55%  от пациентите
  • Рядко води до настъпване на импотентност - вероятност 4.7%
  • Гинекомастия с   около  1% от пациентите
  • Дневната доза е 0.5 мг  1-2 пъти

Фитотерапия  при простатна хиперплазия

 • Отричана от някои изследователи, поддържана отдруги
 • Природата ни дава чудесни терапевтични алтернативи и поради ниската токсичност на използваните  екстракти
 • Необходимо  е да  изминат  3-4 седмици  от началото на приложението на дадения фитотерапевтичен продукт, преди дасе  прецени  ефективността му, защото те всички са с  неспецифично действие
 • Моят терапевтичен  избор е екстракта от Африканска синя слива в дневна доза  2 х 80 мг приети  на гладно в продължение на 3 месеца всяка година

Хирургични интервенции  при  простатна хиперплазия

 • Трансуретралната простатектомия или TURP   е  най-често прилагана
 • Тотална простатектомия  -  понастоящем се прилага само при пациенти с простатна неоплазия  или резистентна на фармакотерапия бенигнена  простатна хиперплазия
 • Лазерна простатектомия - ефективна е само  при  50% от  пациентите, често след операцията се развива частична уринна  ретенция
 • Термална аблация на простатата
 • Трансуретрална иглена аблация
 • Ултразвукова  аблация  на простатата
 • Микровълнова терапия - ефективна е при 60% от пациентите, по-ниско ефективна от TURP