Руноваскуларна хипертония

Клинични насоки към евентуалното наличие на реноваскуларна хипертония

 • Внезапно начало на артериалната хипертония при предишно нормотензивни пациенти, по-млади от 30-50 годишна възраст, ако пациентът е жена трябва да се подозира наличие на фибромускулна дисплазия
 • Бърза еволюция на артериалната хипертония до малигнени стойности
 • Наличие на систолен абдоминален шум по хода на реналните артерии
 • Нарушение на бъбречната функция на пациента
 • Лош контрол на артериалната хипертония с фармакотерапия
 • Бързо развитие на тежкостепенна хипертензивна ретинопатия

Най-чести причини за развитието на реноваскуларната хипертония

 • Стеноза на реналните артерии
 • Фибромускулна дисплазия на реналните артерии
 • Аортит на Такаяши

Диагностичен подход към установяване на реноваскуларна хипертония

 

 • Радионуклеидна ренограма с приложение на Каптоприл
 • Доплерова ехография на реналните артерии – диагностичната стойност на метода е обаче оператоз зависима
 • Ангиография на реналните артерии – това е златен стандарт за установянане стенози по реналните артерии
 • Компютър томографска ангиография на реналните артерии – установява добре и наличието на фибромаскулна дисплазия на артериите
 • ЯМР – не се установяват добре обаче сегментните стенози на реналните артерии, но метода е добър за изследване при азотемични пациенти, защото не изисква приложение на йод съдържащ контраст
 • Интервенционална радиология – перкутанната ангиопалстика се предпочита в наши дни пред хирургичната интервенция, честотата на терапевтичният успех е близо 85-90%, а честотата на рецидивите е едва 10-20%, най-често при непълна дилатация на лезиите