Руноваскуларна хипертония

Клинични насоки към евентуалното наличие на реноваскуларна хипертония

 • Внезапно начало на артериалната хипертония при предишно нормотензивни пациенти, по-млади от 30-50 годишна възраст, ако пациентът е жена трябва да се подозира наличие на фибромускулна дисплазия
 • Бърза еволюция на артериалната хипертония до малигнени стойности
 • Наличие на систолен абдоминален шум по хода на реналните артерии
 • Нарушение на бъбречната функция на пациента
 • Лош контрол на артериалната хипертония с фармакотерапия
 • Бързо развитие на тежкостепенна хипертензивна ретинопатия

Най-чести причини за развитието на реноваскуларната хипертония

 • Стеноза на реналните артерии
 • Фибромускулна дисплазия на реналните артерии
 • Аортит на Такаяши

Диагностичен подход към установяване на реноваскуларна хипертония

 

 • Радионуклеидна ренограма с приложение на Каптоприл
 • Доплерова ехография на реналните артерии – диагностичната стойност на метода е обаче оператоз зависима
 • Ангиография на реналните артерии – това е златен стандарт за установянане стенози по реналните артерии
 • Компютър томографска ангиография на реналните артерии – установява добре и наличието на фибромаскулна дисплазия на артериите
 • ЯМР – не се установяват добре обаче сегментните стенози на реналните артерии, но метода е добър за изследване при азотемични пациенти, защото не изисква приложение на йод съдържащ контраст
 • Интервенционална радиология – перкутанната ангиопалстика се предпочита в наши дни пред хирургичната интервенция, честотата на терапевтичният успех е близо 85-90%, а честотата на рецидивите е едва 10-20%, най-често при непълна дилатация на лезиите

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!