Advanced ECG cases # 48

78 годишен пациент със субстернална гръдна болка в покой

Налична е синусова тахикардия, като сърдечната  честота е малко над 100 уд/мин. Анализирането на ритъмът показва, че 17-ят комплеккс представлява преждевременна предсърдна екстрасистола. Електрическата сърдечна ос и интервалите са нормални. Проминентни ST-сегментни депресии са налични от V2-V4 + ST-сегментни аномалии в латералните отвеждания (I,  V5-V6),  както и в долните отвеждания (II и aVF). Липсват патологични Q-зъбци. Наличните ST-сегментни изменения са съвместими със субендокардна исхемия. Причините за субстерналната исхемия са:

  • Остър коронарен синдром
  • Клинични синдроми, които глобално намалят миокардната кислородна доставка като напр.аортна стеноза или тежкостепенна анемия
  • Клинични синдроми, които увеличават миокардната кислородна консумация като тежък сепсис или високодебитна сърдечна недостатъчност (бременност, тиреотоксикоза и други)