30 годишен пациент с палпитации при физическо усиллие и фотофобия

Синусов ритъм, висок ляв вентрикуларен волтаж, абнормални Q-вълни в латералните отвеждания сугестивни за хипертрофична кардиомиопатия

Хипертрофичната кардиомиопатия известна като идиопатична хипортрофична субуаортна стеноза и като хипетрофична обструктивна кардиомиопатия/асиметрична септална хипертрофия е честа причина за поява на внезапна сърдечна смърт при атлетите и млади лица. Нейните характеристики включват:

  • Големи амплидути на камерните комплекси
  • Дълбоки Q-вълни в долните и/или латералните отвеждания, което имитира долен  и/или латерален ОМИ
  • Високи R-вълни в отвеждания V1-V2, които имитират десноамерна хипертрофия

Всички или някои от тези аномалии да бъдат установени при млади хора, най-често отразяват вентрикуларна септална хипертрофия. Вероятно най-специфичната находка са дълбоките Q-вълни, които са тесни. Те често се бъркат с ОМИ генерираните Q-вълни, които обаче са по-дълбоки от ардиомиопатичните  и по-широки.

Дифинитивната диагностика на хипертрофичната кардиомиопатия се осъществява с Доплер ехокардиография. При все, че патологията показва характеристики на левокамерната хипертрофия, терминът "висок ляв вентрикуларен волтаж" е запазен за пациентите на възраст под 40 години.