74 годишен пациент с гадене и обща слабост

Синусова брадикардия; АV блок II - растепен (Мьобиц I); сърдечна честота 58 уд/мин с репоаризационни абнормалии и неспецифично вътрекамерно проводно забавяне

Това е случай на много бавно прогресиращ Мьобиц I. Много от Р-вълните са скрити или се намират в Т-вълните, което увеличава трудността на интерпретацията. РР интервала остава константен, типично за АV-блок II-ра степен, а инвертираните Т-вълни тук не са израз на левокамерна хипертрофия, а на абнормална реполаризация. Интивертираните Т вълни  асоциирани с ллевокамерна хипертрофия ще бъдат асиметрични и трябва да са налични в десните прекордиалните отвеждания.   Левокамерната хипертрофия понякога води до слаба пролонгация на камерните комплекси.