74 годишна пациентка, която се оплаква  от гадене и обща умора

Предсърдно трептене, сърдечна честота 113 уд/мин, пълен десен бедрен блок

Най-важните причини за наличието на широко камерна тахикардия са:

  • Предсърдното мъждене с аберантно провеждане напр.бедрен блок
  • Предсърдно мъждене при WPW-синдром
  • Полиморфна вентрикуларна тахикардия

Има обаче още две причини, които са по-рядко срещани и съответно на това са  по-малко потенциално смъртоносни и трябва да бъдат отбелязани тук:

  1. Предсърдно трептене с вариаабилен атриовентрикулларен бллок
  2. МАТ с абератно провеждане

При тяснокомплексните тахикардии диференциално диагностичното мислене трябва да  се концентрира върху вида на предсърдната активност и в този случай отговорът се крие в първо гръдно отвеждане, което  демонстрира флутерни вълни,  отбележете че тук 2-ро отвеждане което най-често се ползва за  отбелязване на флутерните  вълни не е от особена полза в случаят.

Първо гръдно отвеждане най-добре отразява активността на предсърдията!