въпрос:

Кое от следните състояния изисква интервенция преди хирургична операция?

  1. АV-блок 1-ва степен
  2. Мьобиц I тип АV-блок
  3. мьобиц II тип А блок
  4. Синусовата брадикардия

отговор и обяснения:

Верният отговор е №3 - Мьобиц II АV-блока

  • АV-блок Мьобиц II може да има сериозни компликации
  • Поради това преди извършваане на хирургична операция се налага поставяне на пейсмейкър