Въпрос:

Коя е класическата презентация на дигоксиновата токсичност?

  1. Тахикардия
  2. Гадене/повръщане
  3. Мускулни спазми
  4. Гърчове

Отговор и обяснения:

Верният отговор е  №2 - гадене и повръщане

  • Дигоксиновата токсичност се представя клинично с визуални промени, брадикардия,  гадене/повръщане и аритмии
  • Верно, развиват се тахиаритмии, но по-често пациентите имат на практика брадикардия