83 годишна пациентка с тежкостепенна фотофобия  и  гадене

Синусова брадикардия; сърдечна честота 37 уд/мин; I-ва степен АV блок и чести непроведени предсърдни екстрасистоли  под формата на  предсърдна тригеминия; бифасцикуларен блок (десен бедрен блок + ляв фасцикуларен), LAE & левокмерна хипертрофия

Този тип ритъм често е объркван с АV-блок  II-ра степен (Мьобитц II)  поради  наличието на непроведени Р-вълни и наличие на константен PR-интервал при Р-вълните, които са проведени. Главният елемент, който изключва диагнозата на Мьобитц II е наличието на непроведени Р-вълни, което се  наблюдава рано в ритъма (Р-Р интревала трябва да е константен при II-ра степен  АV-блок). Когато предсърдните екстрасистоли се появят рано в сърдечния цикъл, камерите  нямат достатъчно време да поемат всички предсърдни импулси и това пречи на вентрикуларната деполяризация.

Това разграничаване е критично важно, защото АV-блок IIстепен изисква поставянето  на пейсмейкър, докато непроведените предсърдни импулси рядко налагат  лечение.

В този случай  пациентката вероятно има някакви електролитни аномалии, които когато се коригират ще нормализират ритъма.

Атриалната бигемения се диагностицира когато всеки втори  атриален комплекс представлява атриална екстрасистола, а  атриалната тригеминия се диагностицира когато всеки  трети  атриален комплекс  е предсърдна екстрасистола.

 

 

 

 

 

 

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!