Печат
Посещения: 336

44 годишна пациентка с гръдна опресия, повръщане и фотофобия

Синусов ритъм,  но  със синусова аритмия; сърдечна честота 73 уд/мин; остър  долен и десно камерен остър миокарден инфаркт

Десно камерният ОМИ се подозира на12 канално ЕКГ, когато:

В този случай десно камерният  инфаркт се подсказва  от наличие на критерий №3 и  №4