44 годишна пациентка с гръдна опресия, повръщане и фотофобия

Синусов ритъм,  но  със синусова аритмия; сърдечна честота 73 уд/мин; остър  долен и десно камерен остър миокарден инфаркт

Десно камерният ОМИ се подозира на12 канално ЕКГ, когато:

  • ST-сегментни елевации във V1 са налични,  а във V2 има наличие на ST-сегментни депресии
  • ST-сегментните елевации са представени както във V1, така и във V2, но магнитуда на елевациите е  по-изразен във V1
  • ST-сегмента във V1 е изоелектричен, а ST-сегмента във V2  е реципрочно  депресиран
  • Магнитуда на  ST-елевациите в III-то отвеждане е по-голям от магнитуда на елевациите във II-ро отвеждане

В този случай десно камерният  инфаркт се подсказва  от наличие на критерий №3 и  №4