Active Image

Лекуват се подлежащите заболявания и се осигуряват поддържащи грижи за симптоматичните пациенти.

Анемията се лекува с хемотрансфузии, рядко пациентите имат ниски стойности на еритропоетина и се налага използването на еритропоетинова терапия.

Пациенти с други цитопении обикновено не изискват лечение докато не се появят кървене или инфекции.

Приложението на Thalidomide (200 мг орално веднъж дневно) води до подобряване на анемичния синдром при приемлива токсичност.

          Напоследък приложението на талидомид се замества от използването на неговия аналог Lenalidomide (първоначална доза 10 мг орално, веднъж дневно, ако се развие тромбоцитопения или неутропения дозата се намаля на 5 мг веднъж дневно), който е с по ниска токсичност и еквивалентна ефективност.

          Спленомегалия не се ползва рутинно при пациентите с уголемена слезка.