Active Image

Противопоказано е приложението на желязъсъдържащи препарати, това допринася за развитието на хемохроматоза и не повлиява хематологичните стойности и клетъчната морфология.

Необходимо е прилага Folic acid, за да се осигури адекватно количество витамин за увеличената утилизация в резултат на хемолизата и повишение костномозъчнен метаболизъм.

Вниманието трябва да е насочена към профилактика на инфекциите особено при спленектомирани деца.

Хемотрансфузиите трябва да се прилагат сама око е крайно необходимо. Ако има нужда от продължителни хемотрансфузии (хемоглобин Н дефект) то те трябва да са придружени от желязна хелация.

При хемоглобин Н дефект се пристъпва към спленектомия ако се повишат нуждите от хемотрансфузия. Хирургични или ортодонтни корекции могат да се наложят за коригиране на скелетните деформитети на скулите и максилата поради еритроидната хиперплазия.