Въпрос

Защо трябва да използваме Допамин, а не Норадреналин при шок:

  1. Норадреналин увеличава инотропизма на сърцето, а Допамин - не
  2. Норадреналин предизвиква констрикция на реналните съдове, а Допамин - не
  3. Норадреналин увеличава систолното кръвно налягане, а Допамин - не
  4. Норадреналин предизвиква периферна вазоконстрикция, а Допамин - не

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - норадреналин предизвиква вазокнстрикция на реналните артерии!

Допамин активира и алфа- и бета-адренергичните рецептори, както и естествено допаминергичните, които са локализирани и в реналната васкулатура - тяхната активация там предизвиква вазодилатация.