Остър калкулозен холецистит

Патофизиология

Острият калкулозен холецистит се причинява от вклиняване на жлъчен камък в дуктус цистикус, което води до остра инфламаторна реакция и вторична бактериална инфекция.

Клинична презентация

Острият калкулозен холецистит трябва да бъде разграничен от некомплицирана билиарна колика, която не се асоциира с обструкция.

Клиничните особености на некомплицираната билиарна колика и острият холецистит са посочени по-долу:

·         Болка в горния десен абдоминален квадрант – налична е и при двете патологии

·         Абдоминална чувствителност при палпация:

o   Билиарна колика: липсва или е леко изразена

o   Остър холецистит: средно до тежко изразена + признак на Мърфи

·         Треска:

o   Билиарна колика: липсва

o   Остър холецистит: почти винаги я има

·         Левкоцитоза:

o   Билиарна колика: липсва

o   Остър холецистит: отчетлива периферна левкоцитоза

·         Продължителност на симптоматиката:

o   Билиарна колика: под 4 часа

o   Остър холецистит: над 6 часа

·         Ехография на жлъчно-чернодробна област:

o   Билиарна колика: некомплицирана холелитиаза

o   Остър холецистит: холелитиаза + удебеляване на предна стена на жлъчката

Диагностика на острият калкулозен холецистит

Острият калкулозен холецистит е клинична диагноза, която се потвърждава чрез образни изследвания:

·         Ултразвуковите находки включват: наличие на уголемен жлъчен мехар, евент.наличие на перихолецистична течност, удебелени стени на жлъчният мехур, холелитиаза + сонографският признак на Мърфи

·         Ако и след абдоминалната сонографияне може да се постави правилната диагноза се използва билиарната сцинтиграфия, която е 95% сензитивна и почти толкова специфична при острия калкулозен холецистит: венозно се прилага радиомаркирана хидроксиминоацетна киселина последвана 1-2 часа по-късно от абдоминално сканиране. Нормално изотопа се абсорбира в черният дроб и се елиминира билиарно, концентрирайки се в жлъчният мехур. При остър калкулозен холецистит жлъчния мехур не може да поеме изотопа поради наличната обструкция

Лечение

Фармакотерапията при остър калкулозен холецистит се концентрира върху пълната почивка на червата (неприемане на храна), венозна хидратация, аналгезия и антибиотична терапия.

Ако не се получи обаче спонтанна дезобструкция могат да се развият компликации като жлъчен емпием, сепсис, гангренозен холецистит или перфорация на жлъчния мехур с последващо развитие на билиарен перитонит.

Традиционната терапия на острият калкулозен холецистит е порвоначално приложение на фармакотерапия и при неуспех се пристъпва към холецистектомия.