Active Image

thyroiditis, myxedema coma, cretinism, hypothyrosis, hypothyroidea, thyrotropin, TSH, tertiary hypothyroidism, thyrotropin releasing-hormone, TRH, thyroxine, T4, triiodothyronine, T3, Hashimoto disease, Hashimoto thyroiditis, primary hypothyroidism, secondary hypothyroidism, congenital hypothyroidism, cold intolerance, weight gain, menstrual disturbances, periorbitalpuffiness, goiter, autoimmune thyroiditis, iodine deficiency, de Quervain thyroiditis, subacute thyroiditis, postpartum autoimmune thyroid disease, amiodarone, interferon alpha, thalidomide, stavudine, central hypothyroidism, subclinical hypothyroidism

         Целта на терапията е обръщане на клиничната прогресия и корекция на метаболитните нарушения чрез поддържане на нормални нива на TSH и fT4.

         Levothyroxine sodium (Т4/thyroxine) е терапия на избор при хипотиреоидизма.

         Счита се, че Левотироксин не вреди на черния дроб, но в средата на 2007 година се появи статия, която идентифицира препарата като хаптен,  чието приложение може да доведе до елевация на трансаминазите[1] 

Клиничното подобрение настъпва след 3-5 дни от началото на приложението на тироидните хормони. При млади хора без данни за ИБС се започва с пълната дневна доза, при възрастни хора с данни за сърдечно заболяване първоначалната доза е ¼ от дневната, като за 4-6 седмици се достига до приема на пълната дневна доза.

         Нивата на TSH се нормализират по късно от нивата на fT4. След стабилизацията пациентът се мониторира за нивата на TSH (при пациенти с централен хипотиреоидизъм се маниторират и нивата на fT4и признаци на свръх дозиране като тахикардия, сърцебиене, повишена нервност,  чувствителност, главоболие, тремор и ангина.

 • Трийодтиронин (Т3/Liothyronine - 25 mcg/дневно в два равнодозови приема; дозата се увеличава с 12.5-25 mcg/дневно през 1-2 седмици докато се достигне до желания отговор; поддържаща доза: 50-100 mcg/дневно) пациенти, които не отговарят на терапия с Т4 (орално, 1.6 mcg/kg/дневно, при възрастни пациенти и при пациенти с редуциран метаболитен клирънс терапията започва с 25-50 mcg/дневно, като се увеличава с 25-50 mcg/дневно през 4-8 до настъпване на желания отговор; поддържаща доза: 50-200 mcg дневно – целта на монотерапията с Т4 е поддържане на TSH между 1-2 mU/L) могат да се повлияят добре от комбинираното приложение на Т3/Т4. Оптималното съотношение на препаратите не е известно, някои изследвания показват добри резултати при използване на съотношение 4:1

  • Абсорбцията на тироксиновите препарати може да бъде повлияна от различни фактори: малабсорбция, прием на желязо, хелестирамин, сукралфат, диетарни фибри или калций съдържащи препарати. Метаболизма на препаратите се повишава при нефрозен синдром и при други тежки системни заболявания, при прием на фенобарбитал, карбамазепин, рифампин.

 • Бременност: хипотиреоидизма по време на бременност е свързан с повишен риск от прееклампсия, след родилни хеморагии, сърдечна дисфункция, спонтанни аборти, раждане на деца с по-ниско тегло и повишена фетална смъртност

  • Необходими са по високи дози по време на бременност, особено в първия и втория триместър. Стандартно се ползват 30% по високи дози, като все пак дозировката се наглася в зависимост от стойностите на TSH

 • Субклиничен хипотериоидизъм

  • Няма убедителни данни, че се налага лечение на пациенти със субклrничен хипотиреоидизъм и нива на TSH между 4.5-10 mU/L

  • Дали ще се започне терапия зависи от клиниката при пациента, препоръчително е терапията да започни при следните групи пациенти: възраст над 65 години, нива на TSH над 10 mU/L, при наличие на антитела показващи данни за тиреоидит, при пациенти с високи нива на холестерола. Използват се ниски дози от Т4 0.5 гами/кг/дневно.

 [1] Intern Med. 2007;46(14):1105-8. Epub 2007 Jul 17