Терапевтични цели: (1) изключване на андроген продуциращи тумори, както и на ендометриална/туморна хиперплазия; (2) редуциране на овариалната андрогенна секреция и/или антагонистичната активност на таргетните тъкани; (3) нормализация на ендометриума; (4) възстановяване на нормалния менструален цикъл; (5) нормализация на ендометриума; (6) възстановяване на фертилността чрез коригиране на ановулацията; (7) редуциране на инсулиновата резистентност.

         Първата терапевтична цел е редуциране на телесното тегло (ако има наднормено затлъстяване) и лечение на захарния диабет тип 2, ако е наличен. Диета и физически упражнения са показани при всички пациентки с поликистичен овариален синдром.

         Следващата цел на терапията е прекратяване на анвовулацията чрез подтискане на андрогенната продукция или чрез промотиране на овариалната активност. Терапевтичните избори са в зависимост от това дали е желана бременност !

         Ако бременността не е желана:

·         Орални контрацептиви:  комбинираните бифазни или трифазни контрацептиви са лекарство на първи избор

·         Монопрепарати съдържащи прогестерон: ако комбинираните контрацептиви са противопоказани или не се понасят добре от пациентката

·         Глюкокортикостероиди: за подтискане на адреналната андрогенна продукция

·         Спиронолактон: андроген рецепторен антагонист, който може да бъде добавен към оралните контрацептиви

·         Flutamid: андроген рецепторен антагонист, който може да бъде добавен към оралните контрацептиви. Хепатотоксичен.

·         Finasterid: инхибира конверсията на тестостерон до дихидротестостерон. Ефикасността му обаче не е доказана.

Ако бременността е желана:

  • Кломифен самостоятелно или едновременно с глюкокортекостероиди, човешки хорионгонадотропин или бромокриптин са препаратите на първи избор, ако фертилитета е желан.

  • Фоликулостумилиращ хормон може да се дава едноременно с кломифен за индукция на овулацията.

  • Метформин е орален антидиабетен препарат, за който няколко малки изследвания показаха, че подобрява фертилитета.

  • Резекция на овариите при големи кисти или като крайна терапевтична мярка може да възстанови фертилитета