Глава VII - спешна медицина - хипогликемията

Въведение 

 • Хипогликемията е честа компликация на захарният диабет
 • Леките хипогликемии са най-често усложнения на инсулиновата терапия и се овладяват от пациента самостоятелно
 • Тежките хипегликемии изискват лекарска намеса за овладяването им
 • Синкопите породени от хипогликемии в болнични условия изискват парентерална терапия
 • Хипогликемия се наблюдава при около 4% от пациентите страдащи от захарен диабет на възраст под 50 години 

Разпознаване и диагностика

 • Лабораторно хипогликемията се дефинира като  нива на кръвната захар под 3.5 милимола/литър
 • Симптомите на хипогликемията са специфични, при децата се проявяват предимно с промяна в навиците/настроенията им, а при възрастните преобладава неврологичната симптоматика
 • Повечито пациенти с хипогликемия са на инсулин или сулфанилурейни антидиабетици

Етиология на хипогликемията 

Най-честите причини са:

 • Старвация или т.нар.още недоимъчно хранене
 • Прекомерни физически усилия
 • Употреба на алкохол
 • Свръхупотреба на инсулин
 • Комбинации от горните фактори 

Клиника

 • От страна на вегетитавната нервна система: изпотяване, глад, тремор, палпитации, повишено общо безпокойство
 • Неврогликопенична симптоматика: обща мускулна слабост, визуални нарушения, трудно говорене, световъртеж, трудна концентрация, сънливост и объркване
 • Неспецифични симптоми: главоболие, гадене

Нетипични прояви на хипогликемията

 • Кардиоваскуларни: пролонгация на QT-интервала и асоциираната с него риск от поява на камерна тахикардия, предсърдно мъждене, тихе миокардна исхемия, ангина, безболков ОМИ, внезана сърдечна смърт
 • Невропсихологични: фокални/генерализирани конвулсии, кома, инсулт, ТИА, хореоатеоза, фокален неврологичен дефицит, когнитивни нарушения, персонализационни промени, автоматизъм/агресивни прояви, психози
 • Обща неспецифична симптоматика: фрактури на дългите кости от паданията при хипогликемичният симкоп, ставни изкълчвания, наранявания на главата, хипотермия, иницииране на ПТП

Лечение на хипогликемията

 • Поддържка на витамните функции на пациентът + адекватна оксигенация
 • Терапията започва или с приложение на таблетки Декстроза орално /не са налични у нас/ или глюкоза парентерално - най-често 20-40 мл 10% или 25% глюкоза
 • Глюкагон е ефективен като глукозата антихипогликемичен препарат, но не действа при алкохолна етиология на хипогликемията
 • При свръхупотреба на инсулин с продължително действие може да се наложи дори малко отстраняване на тъканта пропита с този инсулин на мястото на инжектирането му