Въведение в медицината, физикален преглед - апикален пулс

Девиациите на апикалният пулс в комбинация с други признаци като митрален систолен шум, ортопнея и хепатомегалия са предиктори за развитие на левокамерна дилатация и/или дисфункция с добра сензитивност и отлична специфичност.