Глава I - гастроентерология - руптура на стомаха

Спонтанната стомашна руптура е казуистика на практика.

Руптурата на стомаха засяга и малки деца, а и възрастни хора; еднакво са засегнати мъже и жени.

Различни фактори предразполагат към развитие на стомашна руптура: масивно разтягане на стомаха, увеличено стомашна налягане, както и различни състояния /вродени или не/, които са съпроводени с развитие на тънка стомашна стена. При всички случаи руптурата започва като малка мукозна рана и десцендира през серозата на стомаха. Около 60% от руптурите се развиват на фона на стомашна дилатация и са локализирани по кривината на кардията и фундуса на стомаха. Обаче при руптурита асоциирани с обилно повръщане и/или херниация на стомаха в торакса руптурите се развиват по голямата кривина на органа - лекуват се и се диагностицират като руптурите на хранопровода /синдром на Боерхаве/.

Стомашни руптури се наблюдават както при пациенти с анорексия невроза, така и с булимия, а и след поглъщане на корозивни материи.

Смъртността при патологията е около 75%.

Клинична презентация на руптурата на стомаха

Руптурата на стомаха се представя клинично с внезапно настъпила, остра и силна абдоминална болка + разтягане на абдомена.

В някои случаи има наличие на подкожен емфизем по гръдният кош/врата на пациента.

Пациентът най-често е в състояние на травматичен шок.

Лечение на руптурата на стомаха

Колкото по-голям е размерът на руптурата толкова по-голяма е смъртността при пациентите. 

Лечението е хирургично - ползват се различни техники, понякога дори се стига до гастроектомия, но при все това смъртността си остава висока и в наши дне.