Глава VII –  спешна медицина – дълбока венозна тромбоза

Тромбозата на дълбоките вени на долните крайници може да е трудна диагноза и затова патологията изисква специално диагностично внимание.

Под 25% от пациентите, които постъпват в болнични заведения с диагнозата "дълбока венозна тромбоза" на практика имат тази патология. Принципният риск от наличието на дълбока венозна тромбоза е развитието на белодробен тромбоемболизъм, който може да е фатален за пациента.

Рискови фактори за развитие на дълбока венозна тромбоза

 • Обездвиженост на пациентът
 • Наскоро преживяна хирургична операция (особено ортопедична)
 • Наличие на малигнитет у пациентът
 • Венозна употреба на лекарствени продукти
 • Тютюнопушене
 • Бременност/пелвисни маси
 • Тромбофилични състояния
 • Наднормено тегло на пациентът
 • Преболедувани дълбоки венозни тромбози в миналото

Клинична презентация на дълбоките венозни тромбози

Дълбоките ванозни тромбози се манифестират клинично с подуване на крака и болка в подутият крак, топла и зачервена кожа на крака и разширени повърхностни вени на засегнатия крайник. Обаче тези находки са неспецифични и рядко се наблюдават заедно като комбинация. Малките дълбоки венозни тромбози могат да бъдат и асимптоматични. Наличието на белодробна симптоматика при пациент с подозирана дълбока венозна тромбоза трябва да ви насочи вниманието към изследване на пациентът за евентуално наличие и на беалодробен тромбоемболизъм.

Диференциална диагноза на дълбоките венозни тромбози

 • Мускулни заболявания на крака - типично са с остро начало за разлика от дълбоките венозни тромбози, които имат по постепенна проява
 • Руптура на Бекерова киста - също с остро начало
 • Кожен целулит или други кожни инфекции

Изследвания и терапия

Изследванията се основават на рисковата стратификация на пациентът (напр. критериите на Уелс),  едновременно с изследване нивата на D-димер.

Ако сте уверени, че пациентът ви реално страда от дълбока венозна тромбоза, той трябва да се антикоагулира с хепарин или по-добре с мощен нискомолекулярен хепарин напр.Еноксапарин (Фраксипарин, не е показан за лечение на дълбоки венозни тромбози!). Ако има положителна анамнеза за дълбоки венозни тромбози пациентът трябва да се сканира и за наличие на тромбофилия.