Пропедевтика на вътрешните

 

болести – традиционни области за

 

сърдечна аускултация 

 

 

В клиничната практика най-често се използват така наречените “традционни области за клапна аускултация”, които представляват ккожни области върху прекордиума където се чуват звуците на отделните клапи най-добре. Например:

·     Звуците и шумовете на аортната клапа се чуват най-добре в областта на 2-ро дясно интекостално пространоство (аускултаторна област на аортната клапа)

·     Звуците и шумовете на пулмоналната клапа и пулмоналната артерия се аускултират най-добре по във второто ляво интеркостално пространство и по левия стернален ръб

o  Средата на левият стернален ръб е област където най-добре се аускултират диастолният шум на аортна регургитация, когато кръвта се връща обратно в лявата камера, която по дефиниция е разширена при тази патология

·     Долната част на левият стернален ръб (аускултаторната област на трикуспидалната клапа) се използва за аускултиране и на първият сърдечен тон, систолният клик, десния S3 & S4 галоп + шумовете и звуците на трикуспидалната клапа. Тук се аускултират добре холосистолният шум на трикуспидалната регургитация при вдишване (признак на Карвало) + холосистолният шум при вентрикуларният септален дефект, при който често има придружаващ палпируем трил

·     Сърдечният апекс е аускултаторната област на митралната клапа, а също така се ползва и за идентифициране на ляв S4 & S3 галоп

·     Врата на пациента: тук може да се чуе трансмитираният систолен шум при аортната стеноза, а също така и шума при каротидно артериално оклузивно заболяване

·     Клавикула: тук се аускултира добре  костната трансмисия на шума при аортна стеноза

·     Долна акзила и заден белодробен лоб: “band-like”радиация на холосистолният шум при проничната митрална регургитация, където винаги е заангажирано и предното платно на митралната клапа

·     Десен стернален ръб: аускултират се т.нар”дясно-позиционирани” диастолни шумове при аортна регургитация, особено при патология на аортният корен напр.аневризма/аортна дисекация (валвуларният тип аортна регургитация се чува най-добре по левият стернален ръб)

·     Абдомен: чува се шума при стеноза на реналната артерия

 

Мястото на максимална интензивност и посоката на трансмисия на някои сърдечни шумове ни предоставя както диагностична информация, така и информация за клиничната им сигнификантност.

Трябва да знаеме, че някои патологии могат да са и безшумни например “тихата” митрална стеноза.