Пропедевтика на вътрешните

 

болести – интерпретация на

 

електокардиограмата

Въведение

Независимо от тяхната специалност всички лекари трябва да бъдат на ясно с основните принципи на интерпретация на електрокардиограмата. И при тази интерпретация както и в цялото медицинско познание трябва системен  подход:

·     Честота на ърдечната дейност

·     Вид на сърдечният ритъм

·     Положение на електрическата сърдечна ос

·     Данни за сърдечна исхемия

·     Други патологични изменения в електрокардиограмата

Всеки електрод или серия от електроди отразяват активността на различни области на сърцето. Общата ЕКГ представлява запис на електрическата активност на кардиомиоцитите.

В покой всеки кардиомиоцит е негативно зареден. Когато кардиомиоцита е обект на електрическа стимулация той става позитивно зареден или деполяризиран. Електрическата стимулация на кардиомиоцитите предизвиква сърдечните контракции, и след като електрическата вълна отмине, кардиомиоцитите остоно стават отрицателно заредени и това се нарича реполаризация.

Вълните на деполаризацията или позитивните зареждания на кардиомиоцитите се отразяват на ЕКГ-записа като вълни и зъбци НАД изоелектрическата линия. Първата такава позитивна вълна е Р-вълната, когато се съкращават предсърдията, втората позитивна голяма вълна е QRS-комплексаили камерният комплекс, когато се съкращават камерите, като реполаризацията на предсърдията се замаскира от камерният комплекс, но реполаризацията на камерите се отразява от Т-вълната.

 

 

 

Главни вълни, комплекси и сегменти на електрокардиограмата и тяхното значение за практиката

·     Р-вълна: отразява предсърдната реполаризация

·     PR-сегмент: отразява времето  от деполаризацията на предсърдията до демопалиразицята на камерите, измерва се от началото на Р-вълната до началото на камерният комплекс

·     QRS-комплекс: отразява вентрикуларната деполаризация в посока от еднокарда към епикарда

·     ST-сегмент: отразява вентрикуларната реполаризация

·     QT-интервал: отразява вентрикуларната деполаризация и реполаризация или обобщено казано отразява вентрикуларната систола  - измерва се от началото на камерният комплекс до края на Т-вълната

·     U-вълна: отразява реполаризацията на мрежата на Пуркине

·     R-Rинтервал: отразява вентрикуларният  деполаризационен цикъл – измерва се върха на една R-вълна до следващата