Печат
Посещения: 466

57 годишен пациент с известно лимфопролиферативно заболяване се представя клинично с гастроинтестинално кървене и диария. Налична е и периорбитална пурпура, която се асоциира с?

 Верният отговор е №3