Глава ХІІ - образни изследвания във вътрешните болести – ехокардиография, хипертензивно сърдечно заболяване

·         Артериалната хипертония е главен рисков фактор за развитието на сърдечна недостатъчност

·         Следват напредналата възраст на пациентът и другите кардиоваскуларни рискови фактори, като опасността тук е по-голяма за жените отколкото за мъжете

·         Двата главни механизма по които артериалната хипертония води до развитие на сърдечна недостатъчност са: (1) акцелерация на атеросклерозата и (2) повишеният стрес върху стените на лявата камера с последваща вторична неврохормонална активация и левокамерна хипертрофия

·         Ехокардиографията е полезен инструмент за проследяване прогресията на хипертензивното кърдиоваскуларно заболяване и определяне на левокамерната миокардна маса

·         Левокамерната хипертрофия е добре идентифициран рисков фактор за настъпване на внезапна сърдечна смърт, големи кардиоваскуларни събития и сърдечна недостатъчност, както при нормотензини така и при хипертензивни пациенти

·         В допълнение на казаното дотук, увеличението на миокардната маса влошава както асимптоматичната така и симптоматичната левокамерна дисфункция