Печат
Посещения: 469

Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести – екстрадурален хематом

Характеристика на патологията

·         Екстрадуралният хематом най-често е унилатерален и при възрастни е придружен от фрактура и на черепа. При децата най-често се наблюдава фрактура на скулата и то евентуално

·         Хематома се формира между скулата и дура матер

·         Най-честата причина за екстрадуралният хематом са контузиите

·         Артериалното кървене най-често продължава около час, за разлика от венозното кървене което може да продължи много по-дълго

Клинични особености

·         Класческата презентация на екстрадуралният хематом е травмата на главата, последван от загуба на съзнание последвано от луциден интервал преди втората фаза на загубата на съзнание

·         Уви само около 30% от пациентите с екстрадурален хематом се представят клинично по този начин

·         По принцип симптоматиката зависи от скоростта на образуване на екстрадуралният хематом и неговото разрастване, като повишната сънливост, главоболието, гаденето/повръщането са алармиращи лекаря симптоми

Радиологични особености

·         Компютърната томография включва наличието на биконвексна елипсовидна колекция с ясно отграничен ръб, като смесената плътност е равносилна на продължаващо активно кървене

·         Хематома не пресича сутурната линия

·         Възможно е екстрадуралният хематом да сепарира венозните синуси на скулата

·         Мас ефекта на екстрадуралният хематом зависи от размерът на хеморагията и размера на придружаващия хеморагията оток

·         Венозното кървене може да има друга форма на компютърната томография

·         Може евентуално да се види асоциираната с хематома фрактурна линия