Печат
Посещения: 500

Пропедевтика на вътрешните болести – предсърдно мъждене

Определение

При предсърдното мъждене имаме наличие на бърза и ирегулярна предсърдна активност асоциирана с липсваща или минимална контрактилна функция на предсърдията и обикновено с ирегулярна камерна активност

Класификация на предсърдното мъждене

·         Пароксизмално: спонтанно начало и спонтанно терминиране

·         Персистиращо: терминира се само чрез фармакологична или електрическа кардиоверсия

·         Перманентно: възстановяването на синусовият ритъм е вече невъзможно или е нежелано

Анамнеза

·         Възраст на пациентът: честотата на патологията се увеличава с напредване на възрастта

·         Асимптоматични случаи се наблюдават също така

·         Палптации

·         Сърцебиене

·         Диспнея при физически усилия или в покой

·         Гръдна болка евентуално:

o   Възраст зависима исхемия

o   Ангина

o   Плевритна гръдна болка – тук имаме съмнение и за БТЕ освен за пулмонално/плеврално възпаление

o   Перикардна по характер гръдна болка

·         Оточен синдром, защото при поява на предсърдното мъждене ФИ на лявата камера спада с около 20% средно

·         Гадане/повръщане

·         Промяна на зрението

·         Токсикологична анамнеза на пациентът: алкохол, кокаин или други лекарства

·         Скорошна хирургия

·         Тремор

·         Неврологчен дефицит

Физикален преглед на пациент с предсърдно мъждене

·         Пулсов дефицит: радиалният пулс е по-малък от апикалният сърдечен пулс

·         Тахиаритмия абсолюта

·         Признаци на структурно сърдечно заболяване

o   S3/S4 галоп

o   Сърдечен шум

o   Левокамерно разширение

·         Мека кожа, алопеция евентуално

·         Фокален неврологичен дефицит

·         Крепитации в белодробните основи от задръжка на течности в белият дроб на пациента с предсърдно мъждене до белодробен оток евентуално

·         Оточен сндром евентуално – най-често периферен

Диференциална диагноза

·         Структурно сърдечно заболяване:

o   Ревматично сърдечно заболяване особено ако има установена митрална стеноза

o   Атеросклеротично сърдечно заболване

o   Хипертензивно сърдечно заболяване

o   Наличие евент.на кардиомиопатия

o   Пролапс на митралната клапа

o   Калциноза на митралната клапа

·         Остро проявена сърдечна патология:

o   Екзацербирала сърдечна недостатъчност

o   Остър миокарден инфаркт: при 11% от първият епизод на предсърдно мъждене се крие наличие на остър коронарен синдром

o   Перикардит/миокардит

o   Сърдечна хирургия

·         Остро проявена некардиологична патология:

o   Тиреотоксикоза

o   Алкохолна интоксикация или алкохолна абстиненция

o   Некардиохрургична операция или неинвазивни изследвания

o   Белодробни заболявания, които водят до развитието на хипоксемия вкл.БТЕ

o   Метаболитни аномалии: хипокалемия, хипомагнезия, ацидоза, хипотермия

o   Остри адренергични състояния вкл.криза при феохромоцитом или употреба на бета-миметици

o   Остри холинергични състояния вкл.гадене/повръщане, както и употреба на холинергични препарати  

·         Lone предсърдно мъжедене“ или т.нар.“празнично сърце“: касае се за предсърдно мъждене при пациенти без структурно сърдечно заболяване, което се развива най-често след преяждане или препиване

Изследвания при пациент с предсърдно мъждене

·         Обзорна графия на бял дроб и сърце и КТ/ЯМР на ЦНС за отхвърляне на мозъчно-съдов инцидент ако има наличие на отпадна неврологична симптоматика

·         Ехокардиография: установване евент.на левопредсърдни тромби както и получаване на цялостна информация за сърдечната функция на пациентът

·         ЕКГ:

o   Липса на Р-вълни

o   Нормалната морфология на камерните комплеки подсказна наличието на нормална или близка до нормалната левокамерна функция

·         Кръвна картина:

o   Електролити

o   Тиреотропен хормон

o   аРТТ преди началото на антикоагулацията

o   Кръвно-газов анализ ако се подозира наличие на БТЕ