Въведение в медицината, симптоми и признаци - атаксия

Определение

·     Под “атаксия”  разбираме липсата на координация в движенията, както и грешки в посоката , времето, продължителността и усилията на движенията

·     “Атаксична походка”: нестабилна, широка, несигурна походка съчетана най-често с плавни движения

·     “Церебеларна походка”: извършването на по-фини движения с цел корекцията/завършването на атаксичните движения. Контрола на движенията е ипсилатерален

·     “Централна атаксия”: атаксия с произход ЦНС и/или слизащите надолу кортикоспинални пътища

·     “Периферна атаксия”: това е атаксия поради нарушена пропиоцепция; позицията на тялото се поддържа само то импулсите произхождащи от ставните рецептори и/или рецепторите в големите мускулни групи. Резултатът е лоша телесна координация и атаксична походка

Анамнеза

·     Дали се касае за остра или хронична атаксия

·     Лекарствена анамнеза

·     Експозиция на токсини ?

·     Евентуално наличие на други нерво симптоми като:

o  Обща мускулна слабост

o  Болка

o  Парестезии

·     Фамилна анамнеза

·     Евент.хранителни дефицити

·     Евентуално положителна анамнеза за  наличие на неоплазия – “паранеопластична атаксия”

Физикален преглед

·     Установява се церебеларна дисфункция вкл.промени в мускулният тонус и равновесието

·     Хипотония

·     Лоша координация

·     Нистагъм

·     Дизартрия

·     Фин тремор

·     Позитивен признак на Бабински

·     Хиперрефлексия

·     При периферната (пропиорецептивна атаксия):

o  Липса на чувство за вибрации

o  Липса на пропиоцептивно чувство

o  Парестезии

o  Хипарефлексия

Диференциална диагноза

Микродиференциално диагностични фокуси

·     Остра церебрална атаксия

o  Церебрален инсулт предимно хеморагичен

o  Вирална етиология

o  Пост ваксинна атаксия

o  Бактериална атаксия (микоплазма, туберкулоза, листерия и други)

·     Остра проприоцептивна загуба

o  Синдром на Жулиан – Баре – това е най-честата форма на постинфекциозна атаксия

o  Лабиринтит: тук имаме атаксия + нистагъм

·     Дефицит на вит В12

·     Церебеларен дегенерационен синдром

 

Разширена диференциална диагноза

·     Сифилис

·     Хистерична атаксия

·     Хередитарна атаксия

o  Х-свързана, автозомно – домимантна или рецесивна форми

o  Атаксия на Фредерих

o  Други генетични форми на атаксия, които се установяват при ДНК -  тестване

·     Дефицит на вит Е

·     Базиларна мигрена

·     Енцефалит

·     Травма

·     Алкохолна церебералрна дегенерация

·     Енцефалопатия на Вернике

·     Мултиплена склероза

·     ЦНС хипоксия

·     Оливоцеребеларна атрофия

·     ЦНС тумор

·     Малформация на Арнолд – Чиари

·     Паранеопластична атаксия

·     Абеталипопротеинемия

·     Митохондриална миопатия

·     Лекапртвени странични реакции

o  Антиконвулсанти

o  Амантадин

o  Амиодарон

o  Фенфурамин

o  Амфетамин

o  Антиаритмици от различни класове

o  Метотрексат

o  Литий

o  Бензодиазепини

o  Антихолинергици

o  Дисулфирам рекация

Първоначални изследвания

·     Първо трябва да се разграничи централната от периферната атаксия

·     При евентуално наличие на централна атаксия:

o  ЯМР

o  ДНК тестове

o  Чернодробен профил

·     При наличие на периферна атаксия:

o  ЕМГ

o  Нива на вит.В12

o  Глюкоза на гладно и нива на гликиран хемоглобин