Печат
Посещения: 506

54 годишна пациентка, която се представя клинично с дисфагия и дискомфорт в горната част на гръдният кош. Тя има положителна анамнеза за коронарно артериално заболяване и аневризма на адоминалната аорта, по повод на което е била оперирана преди 6 години. на горната компютърна томография виждаме аневризма на торакалната аорта и въпросът е: кой от следните рискови фактори е най-често асоцииран с тази патология?

  1. Сифилис
  2. Кистична медиална некроза
  3. Ревматоиден артрит
  4. Артериална хипертония
  5. Атеросклероза

Верният отговор е № 5 - аретосклероза!